Spółka komandytowa - księgowość

Biuro Rachunkowe Kraków > Obsługa księgowa spółki komandytowej

Obsługa księgowa spółki komandytowej

Obsługa księgowa spółki komandytowej Kraków

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa to rodzaj spółki osobowej, nie posiadającej osobowości prawnej. Nie posiada zarządu a za zobowiązania takiej spółki odpowiadają wspólnicy. Spółka komandytowa może być utworzona co najmniej przed dwóch wspólników, z których jeden ma odpowiedzialność całym majątkiem a drugi do wysokości ustalonej sumy komandytowej.

Przy takiej spółce nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego a wysokość sumy komandytowa jest ustalana dowolnie. Każdy komplementariusz może reprezentować samodzielnie spółkę. Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnik. Spółkę rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Założenia i rejestracji spółki można dokonać tradycyjnie lub elektroniczne.

Dodatkowo jeżeli komandytariuszem zostanie inna spółka z o.o. z minimalnym kapitałem zakładowym 5000 zł to odpowiedzialność takiego wspólnika zostaje ograniczona.

Podatek w spółce komandytowej

Podatek od dochodów spółki komandytowej płacą wspólnicy, a nie spółka. Przychody przez nich uzyskiwane są traktowane jako przychody z działalności gospodarczej. Zysk wypracowany przez spółkę podlega podziałowi pomiędzy tworzących ją wspólników.

Następnie każdy wspólnik płaci za siebie podatek dochodowy, w zależności od swojej formy prawnej, będzie to podatek dochodowy od osób fizycznych albo podatek dochodowy od osób prawnych.

To pozwala na opodatkowanie dochodów Spólników tylko jeden raz, a nie jak w przypadku spółki z o.o. podwójnie. Dlatego właśnie spółka komandytowa jest często formą organizacyjna w firmach.

Forma księgowości spółki komandytowej

Spółki komandytowe są zobowiązane ustawą o rachunkowości do prowadzenia księgowości w oparciu o księgi handlowe. Podmioty te mogą korzystać z uproszczeń, o których pisaliśmy powyżej.

Jeżeli chcąc ograniczyć odpowiedzialność majątkową, powołuje się na komplementariusza spółkę z o.o. to pełna księgowość musi być prowadzona dla spółki komandytowej i jej komplementariusza oddzielnie. To może spowodować że obsługa księgowa takiej hybrydowej działalności będzie droższa. Jednak przy biznesie obarczonym dużym ryzykiem odpowiedzialności ten wariant jest zabezpieczeniem majątku wspólników.

Obsługa księgowe spółki komandytowej - cennik

Księgowość spółki komandytowej wymaga gromadzenia takiej samej ilości dokumentów, dokonywania zapisów księgowych oraz zasad prowadzenia ksiąg handlowych jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tego powodu cena obsługi księgowej spółki komandytowej jest taka sama jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W naszym biurze prowadzenie pełnej księgowości spółki komandytowej rozpoczyna się od 500 zł netto.

Jeżeli zarówno księgowość spółki komandytowej jak i księgowość komandytariusza będącego spółką z o.o. prowadzona jest w naszym biurze, cenę ustalamy indywidualnie i udzielamy rabatu do 30% na prowadzenie księgowości jednej ze spółek.