Usługi Księgowe - Kraków

Biuro Rachunkowe Kraków > Usługi księgowe – Kraków

Usługi Księgowe

Kiedy prowadzisz firmę, nawet jednoosobową jesteś zobowiązany do prowadzenia księgowości.

Księgowość to zestawienie informacji z niemal wszystkich firmowych dokumentów, prowadzone w sposób chronologiczny, w odpowiedniej strukturze, zgodnie z nakazami i ograniczeniami wynikającymi z przepisów podatkowych lub ustawy o rachunkowości.

Prowadzenie księgowości warto zlecić naszemu biuru rachunkowemu Ksiegujesie.pl, ponieważ specjalizujemy się w prawie podatkowym, a nasi księgowi mają wiedzę i narzędzia niezbędne do tego, by usługi księgowe w Krakowie były wykonywane z należytą starannością.

Zdarza się, że przedsiębiorcy chcą prowadzić swoje sprawy księgowe samodzielnie. To rozwiązanie sprawdzi się, jeśli prowadząc firmę znajdujesz czas na zaznajomienie się z przepisami podatkowymi i w zakresie prowadzenia księgowości oraz skrupulatnie i na bieżąco dokonujesz księgowań w odpowiednim programie księgowym. Czy wiesz, że prowadząc księgowość samodzielnie, zgodnie z przepisami, musisz dokonywać odpowiednich zapisów księgowych codziennie według dat, które widnieją na  otrzymanych lub wystawionych fakturach czy innych dokumentach?

Kiedy usługi księgowe zlecasz do wykonania biuru rachunkowemu, dokumenty mogą być księgowane w kolejnym miesiącu do dnia będącego terminem płatności podatku. To daje czas na działania w zakresie ustalenia dochodu.

Ciekawostką również jest fakt, że wprowadzając do systemu księgowego np. fakturę kosztową w sposób błędny, pozbywamy się prawa do odliczenia tego kosztu, ponieważ oprócz samej faktury istotny jest prawidłowy sposób zapisu danych w księgach. Księgi  – a nie same dokumenty  – są podstawą do ustalenia wysokości zobowiązania. Dlatego warto zlecić prowadzenie Usług Księgowych w Krakowie naszym specjalistom.

Jak wygląda współpraca z biurem rachunkowym Księgujesie.pl?

Jeśli zaczynasz z nami współprace od początku prowadzenia swojej działalności lub z nowym rokiem obrachunkowym, w pierwszej kolejności wspólnie zastanawiamy się, jaki sposób opodatkowania będzie dla Twojej firmy najkorzystniejszy.

Zmiany odnośnie sposobu opodatkowania można dokonywać albo przed uzyskaniem pierwszego przychodu albo do 20 stycznia składając do urzędu skarbowego za pośrednictwem CEIDG stosownego wniosku, który nasze biuro przygotowuje.

Podjęcie decyzji w przypadku kontynuowania działalności w kolejnych latach wiąże się z analizą danych dotyczących przychodów i kosztów w poprzednich miesiącach oraz uwzględnienia planów na kolejny rok. Dlatego warto zacząć z nami współpracę przed końcem roku.

Aby Usługi księgowe w Krakowie były wykonane kompletnie oraz na czas, potrzebne jest ustalenie zasad współpracy oraz obiegu dokumentów.

Wszystkie faktury i inne dokumenty warto gromadzić w jednym miejscu. Dla dokumentów w postaci papierowej niech to będzie np. teczka, stałe miejsce w szufladzie a dla dokumentów elektronicznych takich jak faktury w PDF – folder na dysku w komputerze lub w chmurze o nazwie np.: wrzesień_2019

Dokumenty należy dostarczyć do księgowego na adres biura na ul. Słomianą 14/7 w Krakowie, lub udostępnić na dysku w chmurze do 10 dnia miesiąca. Istnieje również możliwość odbioru dokumentów u klienta.

Nasze Usługi Księgowe w Krakowie obejmują również udzielanie informacji jak przeprowadzać i prawidłowo udokumentować planowaną transakcję.

Warto poinformować swojego księgowego zanim:

 • zaczniesz w ramach swojej działalności świadczyć nowe usługi
 • rozszerzysz działalność o grupę klientów zagranicznych
 • nabędziesz towary lub usługi z zagranicy
 • przeprowadzasz pierwszą sprzedaż
 • Zatrudnisz pracowników, zmienisz lub rozwiążesz z nimi umowy

Z zatrudnianiem pracowników wiążą się liczne obowiązki, o których księgowy Ci powie i dopilnuje za Ciebie niemal wszystkich formalności.

Udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji, abyś mógł w prawidłowy sposób udokumentować transakcję oraz terminowo dokonać wszelkich urzędowych zgłoszeń związanych z taką operacją.

Jakie usługi księgowe świadczy nasze biuro?

Bez względu na rodzaj prowadzonych usług księgowych w Krakowie do obowiązków biura rachunkowego należy:

 1. Sprawdzanie dokumentów dostarczanych przez klienta pod względem rachunkowym i formalnym.
 2. Dokonywanie prawidłowych i terminowych zapisów w ewidencji księgowej przy użyciu oprogramowania zgodnego z obowiązującymi przepisami.
 3. Sporządzanie comiesięcznych wydruków zestawień z ksiąg i rejestrów.
 4. Zamknięcie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego.
 5. Sporządzanie rocznych deklaracji, sprawozdań finansowych i przekazywania ich do właściwych urzędów.
 6. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy.
 7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie stosownych odpisów amortyzacyjnych.
 8. Przekazywanie klientowi informacji o wysokości zobowiązań podatkowych oraz wobec ZUS.
 9. Przechowywanie dokumentów i danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
 10. Zachowanie w tajemnicy informacji przekazanych przez klienta.
 11. Sporządzanie stosownych deklaracji i plików JPK rozliczających podatek VAT.
 12. Prowadzenie spraw kadrowo płacowych pracowników.

Do dodatkowych usług księgowych które oferujemy naszym klientom należą:

 • Odbieranie dokumentów od klientów.
 • Wystawianie w imieniu klienta faktur sprzedaży.
 • Sporządzanie sprawozdań do banku dla celów kredytowych lub leasingowych.
 • Przygotowywanie do Urzędu Skarbowego i ZUS wniosków o wydanie niezbędnych zaświadczeń.
 • Przygotowywanie wniosków do Urzędu Skarbowego i ZUS o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zaległości podatkowej na raty.
 • Pełnomocnictwo w CEIDG pozwalające na dokonywanie wszelkich zmian takich tak, zmiana kodów PKD, formy opodatkowania, adresów, kont bankowych itp.
 • Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.
 • Sporządzanie umów.
 • Przygotowanie i wysyłka wniosków o rozpoczęcie działalności gospodarczej w CEIDG.
 • Zakładanie Spółek w eKRS.

Współpraca z Urzędami jako element obsługi księgowej

Prowadzenie firmy nierozerwalnie łączy się z obowiązkami wobec różnych urzędów.

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają otrzymania koncesji i pozwoleń, które zazwyczaj są wydawane przez Urząd Miasta w Krakowie

Kiedy zaczynasz działalność musisz ją zarejestrować w CEIDG – Centralna Ewidecja i Informacja o Działalności Gospodarczej – jest to elektroniczny spis informacji prowadzony przez ministra do spraw gospodarki. Punkty CEIDG znajdują się w Urzędzie Miasta w Krakowie, oraz z punktach obsługi mieszkańca miasta Krakowa.

Czy wiesz, że masz wpływ na to któremu urzędowi skarbowemu lub której jednostce ZUS podlegasz?

Każdy przedsiębiorca ma przypisany Urząd Skarbowy i jednostkę ZUS zgodnie z adresem swojego zamieszkania bez względu na to pod jakim adresem prowadzi swoją firmę.

W przypadku spółek handlowych o właściwości miejscowej urzędu decyduje adres siedziby.

Kiedy zmienisz miejsce zamieszkania, powinieneś również zmienić urząd skarbowy. Jeśli z jakiś powodów zależy Ci aby pieczę nad twoimi obowiązkami podatkowymi miał konkretny urząd – zmień miejsce zamieszkania.

Czy wiesz, że urzędy skarbowe w Krakowie współpracują między sobą? Na przykład przy rejestracji do VAT. Jeśli mieszkasz w dzielnicy Dębniki, ale działalność prowadzisz w Nowej Hucie, to urząd Skarbowy Stare Miasto, zleci Urzędowi Skarbowemu Nowa Huta przeprowadzenie kontroli weryfikującej istnienie twojej firmy? To spowoduje przedłużenie procesu rejestracji co najmniej o miesiąc.

W ramach świadczenia Usług Księgowych współpracujemy ze wszystkimi urzędami skarbowymi w Krakowie. Pracownicy Urzędów Skarbowych wiedzą, którzy podatnicy zlecili naszemu biuru obsługę księgową. Kontaktują się z naszym biurem i otrzymują od nas potrzebne wyjaśnienia, w sprawach naszych klientów. Taka współpraca zazwyczaj powoduje, że problem rozwiązywany jest od razu i nie ma konieczności pisemnego odpowiadania na wezwania urzędu.