Rozliczanie PIT

Biuro Rachunkowe Kraków > Rozliczanie PIT

Rozliczanie PIT

Każda osoba, która uzyskuje dochody musi rozliczyć się z fiskusem poprzez złożenie rocznej deklaracji podatkowej.

Rozliczanie PIT kraków

Rozliczanie PIT - podstawa prawna

Od 2019 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło możliwość rozliczania bez udziału podatnika, dla osób, które zobowiązane były do złożenia deklaracji PIT-37. Tą deklarację składają głównie osoby, który pracowały w roku podatkowym w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło lub otrzymywała stypendia i podobne przychody.

Na stronach Ministerstwa Finansów w usłudze Twój e-PIT, po uwierzytelnieniu się można było zobaczyć zaproponowane przez urząd skarbowy zeznanie roczne. Dane do zeznania rocznego przygotowanego przez Ministerstwo pochodziły z informacji od pracodawców i Zusu.

Możliwości dla obywatela były następujące:

– można zamiast zaproponowanego zeznania złożyć drogą elektroniczną albo on-line własna wersję deklaracji rocznej

– można zmodyfikować oraz zatwierdzić zaproponowane zaznanie

– można nie podejmować żadnych działań co jest równoznaczne z zatwierdzeniem danych przedstawionych w zaproponowanym rozliczeniu w dniu 30 kwietnia

 

Jeżeli ktoś rozlicza się jedynie z dochodów, które otrzymał od pracodawcy na PIT-11, rzeczywiście nie musi podejmować żadnych wysiłków w sprawie zeznania rocznego.

Kiedy jednak chcemy:

  • przekazać 1% naszego podatku organizacji pożytku publicznego lub zmienić tą organizację
  • skorzystać z ulg podatkowych np. z tytułu wychowywania dzieci czy ulgi na leki,
  • wykazać inne dochody do opodatkowania,

wtedy należy zmodyfikować zaproponowane przez Ministerstwo zeznanie roczne lub wysłać własne.

 

Od 2020 roku Ministerstwo będzie rozliczało wszystkie osoby fizyczne w takich deklaracjach jak: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Procedura postępowania z udostępnionymi przez Ministerstwo  deklaracjami będzie taka sama jak w 2019 roku.

Prowadząc działalność gospodarczą bardzo często zdarza się, że wpłacane w ciągu roku zaliczki na podatek różnią się od tych wykazanych w zeznaniu rocznym z powodu dodatkowych odnalezionych dokumentów. Wysokość dokonanych przelewów do urzędu skarbowego też należy zweryfikować ponieważ wpłaty nie opisane są przeksięgowywane na zaległości podatkowe, koszty ponagleń czy odsetki.

Urzędy skarbowe nie mają wiedzy odnoście kwot wykazanych w remanentach rocznych, a wartości te są niezbędne do prawidłowego obliczenia podatku miniony rok.

Urzędy skarbowe nie mają również informacji czy składki na ubezpieczenie ZUS są księgowane bezpośrednio w koszty czy wykazywane w deklaracji.

Innymi słowy Urząd Skarbowy nie posiada wszystkich niezbędnych informacji do tego alby prawidłowo sporządzić roczną deklarację podatkową za podatnika prowadzącego działalność gospodarcza.

W deklaracjach rocznych począwszy o 2019 roku, podatnik określa również wybór formy rozliczenia się z urzędem skarbowym w zakresie zaliczek kwartalnych, miesięcznym lub uproszczonych.

Aby te wszystkie kwestie uwzględnić w zaproponowanym przez Ministerstwo wstępnym rozliczeniu rocznym trzeba znać się na wszystkich wyżej wymienionych aspektach.

Usługi biur rachunkowych w zakresie sporządzania rocznych deklaracji nadal będą przedsiębiorcom  i osobom nieprowadzącym działalności niezbędne, ponieważ to pracownik biura zadba o to, aby rozliczenie sporządzić w sposób najbardziej korzystny dla klienta.