Cennik biura rachunkowego

Biuro Rachunkowe Kraków > Cennik biura rachunkowego

Z CZEGO WYNIKA CENNIK BIURA RACHUNKOWEGO?

Ceny usług księgowych w biurach rachunkowych w Krakowie są uzależnione od wielu czynników. Na tej stronie dowiesz się:

 1. Na jakich zasadach biura rachunkowe wyceniają swoje usługi.
 2. Jaki wpływ na ceny usług ma rodzaj prowadzonej działalności i forma opodatkowania.
 3. Jakie są zadania i obowiązki biur rachunkowych poza księgowaniem dokumentów firmy.
 4. Jak wygląda cennik Biura rachunkowego Ksiegujesie.pl w Krakowie.
 5. Jakie informacje należy przesłać do biura rachunkowego aby uzyskać wstępną wycenę usług.

Podstawowe kryteria wpływające na cenniki biur rachunkowych

Poza fakturami sprzedaży i zakupu, biura rachunkowe księgują koszty w oparciu o dokumenty wewnętrzne firmy, które są podstawą do zaliczenia w koszty takich wartości jak:

 • wynagrodzenia z listy płac
 • umowy zlecenia i o dzieło
 • zapłacone składki ZUS
 • polisy ubezpieczeniowe
 • amortyzacje
 • spisy z natury
 • odsetki
 • opłaty i prowizje
 • różnice kursowe
 • noty obciążeniowe
 • inne wydatki nie potwierdzone fakturami.

Innymi słowy, im więcej dokumentów musi w danym miesiącu zaksięgować biuro rachunkowe, tym wyższe koszty obsługi.

Koszt obsługi księgowej uzależniony jest również od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Przykładowo, prowadzenie pełnej księgowości Spółki z o.o. (link) jest dużo bardziej czasochłonne, niż książki przychodów i rozchodów przy działalności jednoosobowej (link).

Wpływ na wycenę obsługi księgowej ma także konieczność (lub brak konieczności) rozliczania się przez firmę z podatku VAT.

Cennik biura rachunkowego zależy od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania

Sposób prowadzenia księgowości uzależniony jest wybranej formy organizacyjnej prowadzenia działalności oraz wybranej formy opodatkowania.

Firmy, które podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być rozliczane w oparciu księgi podatkowe (KPIR) jeżeli wybrały rozliczanie się z podatku dochodowego na tzw. zasadach ogólnych 18% i 32% lub podatkiem liniowym 19%.

Podmioty, które wybrały opodatkowanie podatkiem ryczałtowym rozliczają się z urzędem skarbowym na podstawie ewidencji przychodów. Nie ma tu konieczności prowadzenia ewidencji kosztów, dlatego usługi księgowe w tym zakresie są tańsze niż przy prowadzeniu KPIR.

Zwolnione z ewidencji są jedynie podmioty, które wybrały kartę podatkową jako sposób opodatkowania – usługi księgowe w tym zakresie są najtańsze.

Firmy, które podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych są zobowiązane do prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości czyli za pomocą ksiąg handlowych inaczej nazywanych pełnymi księgami. Koszt obsługi księgowej w tym przypadku jest najwyższy. Ilość zapisów księgowych w pełnych księgach jest co najmniej dwukrotnie większa niż przy KPIR a struktura ksiąg jest dużo bardziej złożona.

Obsługa Księgowa w tych różnych systemach wymaga zróżnicowanego nakładu pracy i czasu, w związku z tym cena usług księgowych w Krakowie może być pod tym względem bardzo zróżnicowana.

Cena za usługi księgowe będzie również zależała od tego czy firma jest podatnikiem VAT czy nie. Dla podatników VAT przewidziane jest prowadzenie odrębnych rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, sporządzanie deklaracji oraz plików JPK. Vatowiec za usługi księgowej będzie musiał zapłacić więcej.

Zadania biur rachunkowych oraz ich wpływ na cennik usług

Poza księgowaniem bieżących dokumentów, biuro rachunkowe wykonuje dla klienta wiele innych działań:

 • sporządzanie list płac pracowników,
 • prowadzenie spraw kadrowych,
 • rozliczanie właścicieli i osób zatrudnionych przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Nasze biuro na życzenie klienta wystawia również w jego imieniu faktury sprzedaży.

Po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów, generowane są:

 • rejestry,
 • zestawienia JPK,
 • deklaracje,
 • informacje podsumowujące,
 • sprawozdania związane z obowiązkiem sprawozdawczości do Urzędu Statystycznego czy dla celów PFRON (link),
 • rozliczenia otrzymanych dotacji,

które następnie są przesyłane do odpowiednich urzędów.

Dobre biura rachunkowe powinny również:

 • udzielać swoim klientom informacji na temat ich sytuacji finansowej,
 • pośredniczyć pomiędzy Urzędami a klientem,
 • uprzedzać o planowanych zmianach w przepisach podatkowych,
 • informować o zbliżających się terminach płatności podatków i składek ZUS,
 • wspólnie z klientem rozważać najkorzystniejsze dla niego rozwiązania podatkowe.

Do zadań biura rachunkowego należy również przygotowywanie niezbędnych sprawozdań, zaświadczeń i zestawień niezbędnych do otrzymania kredytu bankowego lub innych źródeł finansowania.

Niektóre biura rachunkowe udzielają pomocy w uzyskaniu preferencji w spłacie zobowiązań podatkowych i na rzecz ZUS, w postaci odroczenia terminu płatności, lub rozłożenia spłaty w ratach. Na  podstawie udzielonego pełnomocnictwa zajmują się także aktualizacji wszelkich danych w CEiDG.

Księgowość w biurach rachunkowych musi być zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów oraz ustawy o rachunkowości.

Biuro rachunkowe Ksiegujesie.pl Kraków - aktualny cennik

W Biurze rachunkowym Ksiegujesie.pl w Krakowie ceny za usługi księgowe w roku 2024 przedstawiają się następująco:

Cennik usług dodatkowych:

Obsługa kadrowo-płacowa:

– umowy o pracę – 75 zł /1 osoba/m-c

– umowy zlecenia – 45 zł/1 osoba/m-c

– umowy o dzieło – 35 zł/1 osoba/m-c

– wyrejestrowanie/zarejestrowanie pracownika w ZUS 30 zł

 

Wystawianie faktur sprzedaży w imieniu klienta – 15 zł/1szt

Sporządzanie zeznania rocznego PIT – 140 zł

Sporządzenie PIT-11 pracownika – 40 zł

Sporządzanie sprawozdania finansowego wraz z zeznaniem CIT – jednomiesięczne wynagrodzenie

Konsultacje i pomoc księgowa – 200 zł/godzina

Zaświadczenie o zatrudnieniu i przychodach – 40 zł

Sporządzenie zestawienia z danymi do wniosku o kredyt/leasing/dotację dla podatników PIT – 70 zł

Sporządzenie zestawienia z danymi do wniosku o kredyt/leasing/dotację dla podatników CIT– 270 zł

Sporządzenie wniosku ZUS – 40 zł

Sporządzenie wniosku o ulgę deminimis – 70 zł

Sporządzenie sprawozdania GUS – 70-200 zł

Opłata za wysyłkę listu poleconego – 18 zł

Opłata za aktualizację danych CEIDG, ZUS, US – 35 zł

Korekta deklaracji z powodu działania/zlecenia klienta – 70 zł

Przechowywanie archiwum dokumentów – 30 zł/1 segregator/rok

Wykonywanie czynności księgowych związanych z importem danych księgowych wraz z ich weryfikacją z dokumentami księgowymi oraz procesem księgowym – 160 zł/h

Zgłoszenie pracownika do uzyskania zaświadczenia ZUS A1 – 90 zł osoba

Zarejestrowanie pracownika będącego cudzoziemcem w Urzędzie pracy –100 zł/ osoba

Zapytanie o cennik biura rachunkowego – podaj niezbędne informacje

Wysyłając zapytanie o cennik do biur rachunkowych w Krakowie, należy podać podstawowe informacje:

Czym zajmuje się Twoja firma: Opisz zakres działalności
Rodzaj prowadzonej działalności: karta podatkowa
ryczałt ewidencjonowany
Książka przychodów i rozchodów
Księgi Handlowe
Ilość faktur sprzedaży i zakupu: do 5
do 10
do 15
do 25
do 50
do 75
do 100
powyżej 100
Podatek VAT: jestem podatnikiem VAT
nie jestem podatnikiem VAT
Samochód w firmie: nie posiadam
 1-2
3 i więcej
Pracownicy: 1
2
3
4
5
 6-10
powyżej 10

Osoby, które dopiero zakładają działalność gospodarczą i szukają wsparcia w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, zapraszamy do kontaktu.