Doradztwo podatkowe

Biuro Rachunkowe Kraków > Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Zlecając usługi księgowe biuru rachunkowemu warto zwrócić uwagę, czy w ramach usług prowadzone jest również doradztwo podatkowe.

Doradztwo Podatkowe Kraków

Doradztwo podatkowe - wymagania prawne

Doradztwo podatkowe zgodnie z Ustawą o doradztwie podatkowym może być wykonywane przez osoby, który uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministerstwo finansów. Aby otrzymać taki wpis, należy pozytywnie zdać egzaminy oraz wykazać się stosownym doświadczeniem zawodowym.

Do głównych zadań doradcy podatkowego należy reprezentowanie klientów przed organami administracji podatkowej oraz udzielanie porad dotyczących zagadnień podatkowych takich jak:

  • wybór metod opodatkowania
  • zastosowanie ulg i zwolnień podatkowych
  • planowania polityki podatkowej
  • rozwiązywania problemów podatkowych poprzez zastosowanie odpowiednich przepisów
  • wydawania opinii w sprawach podatkowych

Nie każde biuro rachunkowe świadczy usługi doradztwa podatkowego

Usługowe prowadzenie rozliczeń podatkowych klienta ogranicza biura rachunkowe nie świadczących usług doradztwa jedynie do:

  • przeanalizowania dostarczonych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • zaksięgowania dokumentów oraz sporządzenia stosownych deklaracji podatkowych,
  • poinformowaniu klienta o jego zobowiązaniach podatkowych wobec urzędów skarbowych.

Analiza formalna i rachunkowa polega na sprawdzeniu czy dokumenty zawierają wszystkie konieczne elementy przewidziane przepisami prawnymi oraz czy obliczenia na nich przedstawione są prawidłowo dokonane. Zadaniem księgowego jest zastosowanie przepisów podatkowych oraz prawidłowe ujęcie dokumentów w systemie księgowym.

Biura rachunkowe nie biorą odpowiedzialności za to, czy faktura przedstawia stan faktyczny, czyli czy faktura rzeczywiście odzwierciedla zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce. Nie mają również obowiązku informowania klientów o brakujących dokumentach, nieopłaconych fakturach czy zaległych zobowiązaniach podatkowych.

Jednak dobra księgowa powinna zadbać nie tylko o formalną zgodność dokumentów i księgowań, ale również powinna doradzić, jak najkorzystniej prowadzić rozliczenia podatkowe, czy opłaca się zmienić formę opodatkowania w kolejnym roku na co zwrócić uwagę oraz informować o zbliżających się zmianach podatkowych.

Od księgowej powinniśmy również dowiadywać się w jakieś obecnie sytuacji podatkowej się znajdujemy. Czy „grodzi” nam utrata jakiś ulg lub zwolnień z których korzystamy, lub czy nie zapomnieliśmy dostarczyć w poprzednim miesiącu jakiś faktur, które obniżyły by nam zobowiązania podatkowe. Z biura rachunkowego powinny również przychodzić informacje o zbliżających się zmianach w przepisach podatkowych i możliwościach ich korzystnego zastosowania.

Te wszystkie kwestie są związane z obsługa klienta w znaczeniu szerszym, niż wynikającym z zapisów umowy o prowadzenie rozliczeń podatkowych. Odpowiednia obsługa przynosi klientowi wiele korzyści i dostarcza kluczowych informacji, niezbędnych do optymalnego prowadzenia spraw w swoim biznesie.  Możliwość zwrócenia się z pytaniami do swojego księgowego w każdym momencie buduje poczucie bezpieczeństwa i dbania o interesy klientów.

W naszym biurze szczególną uwagę przywiązujemy do klientów, którzy z nami rozpoczynają swoją działalność gospodarczą, szczególnie tych, którzy robią to po raz pierwszy.

Edukujemy naszych ich w zakresie możliwości, które dają im poszczególne formy prowadzenia działalności i formy opodatkowania oraz informujemy o konsekwencjach związanych z dokonywanymi wyborami.

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do zarejestrowania jednoosobowych działalności, spółek zarówno w CEIDG jak i w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informujemy o różnych kwestiach związanych z zatrudnianiem pracowników i osób współpracujących w oparciu o wszystkie przewidziane prawem umowy.

Przeprowadzamy symulacje osiągniętych dochodów i kosztów, które są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Kompleksowa obsługa jest głównym argumentem wyboru naszego biura rachunkowego oraz polecania nas nowym klientom.